Lời Lão Sư

03/08/2018

 

Thân chào toàn thể,

 

Với trang web mới, trường chúng ta, trường của các bạn, được mang một diện mạo mới: thuận tiện để sử dụng và truy cập tất cả các hoạt động của trường, trong đó một số có thể được xem bằng video online.

Võ đường Thanh Long Trường Sơn Phái mong muốn được cải tiến về mặt truyền thông để phục vụ cho lợi ích của tất cả mọi người.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ web, Raymond, Pierre-Philippe, Clara, Hoan và Camille đã đóng góp sự nhiệt tình và năng lực vào quá trình nâng cấp trang web. Đội ngũ web đang nỗ lực để mang đến thêm các tính năng mới trong các phiên bản sau của trang web.

Việc ra mắt trang web mới của trường diễn ra vào thời điểm thích hợp bởi vì chúng ta đang tiếp cận các ứng dụng hiện đại song song với việc bảo dưỡng các giá trị và tinh thần truyền thống của môn phái, những điều mà tôi là người bảo hộ. Công việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng tôi chắc rằng mình sẽ làm tốt.

Đây cũng là nghĩa vụ của các bạn để giúp cho trang web phát triển vững mạnh, nhờ đó giúp ích cho càng nhiều người càng tốt.

Cho nên xin huy động nhiệt huyết của toàn thể võ đường Thanh Long Trường Sơn Phái!

 

Lão Sư Dân Việt