Việt Võ Đạo

Sư Tổ Nguyễn Dân Phú

 

Nghĩa đen là đường, cách (Đạo) của võ thuật Việt Nam.

Thuật ngữ này được dùng chung để nói về võ thuật truyền thống của Việt Nam, cũng giống như từ “công phu” được sử dụng ở Trung Quốc mang nghĩa là “võ thuật”.

Nguồn gốc Việt Võ Đạo có thể được bắt nguồn từ khoảng năm ngàn năm trước. Những dấu tích đầu tiên được tìm thấy trong những điêu khắc ở tỉnh Thanh Hóa, miền bắc Việt Nam – trong hang động, các vật thể và vũ khí. Vào thời điểm đó, không có sự phân biệt giữa võ thuật và kỹ thuật chiến tranh. Cho đến khoảng ba ngàn năm trước, các trường học và các phong trào võ thuật mới được phân loại rõ ràng ở châu Á.

Tại Pháp, Lão Sư (Sư Tổ) Nguyễn Dân Phú – người sáng lập môn phái Thanh Long, cũng là người đầu tiên truyền bá Việt Võ Đạo ở phương Tây. Năm 1973, ông trở thành đồng sáng lập và là Tổ phụ của Liên đoàn Việt Võ Đạo đầu tiên tại nước Pháp. Ở cấp bậc “Thập Đẳng”, ông là võ sư được xếp hạng cao nhất Châu Âu.

 


Thanh Long

 

Được sáng lập bởi Lão Sư Phú, Thanh Long dịch theo nghĩa đen là “rồng xanh”. Linh vật huyền bí này, linh hoạt mạnh mẽ nhưng trước hết là có bản chất lương thiện – là biểu tượng của của môn phái chúng tôi.

Để truyền bá môn võ thuật này, Lão Sư Phú khi còn sống đã thành lập tám môn phái chính, đặt tên theo tám người con trai của ông và cũng là các môn đồ trực tiếp đứng đầu mỗi môn phái. Bản khắc trên bia ở làng Đa Ngưu, nơi ông được sinh ra, phản ánh quyết định này.

 


Trường Sơn Phái

Lão Sư Dân Việt Gérard

 

Môn phái của chúng tôi được thành lập bởi Lão Sư Nguyễn Dân Việt Gérard. Nhờ vào kinh nghiệm tích luỹ trong khi làm bác sĩ và nhà châm cứu, Lão Sư làm cho môn phái thêm phong phú bởi nhiều phương pháp luyện tập Nội Gia. Trường Sơn Phái được bao gồm Võ, trường phái Ngoại GiaKhí Đạo, trường phái Nội Gia.