Biểu diễn Múa Lân Tết 2020

2020-01-26

Tập huấn Khí Đạo ngày 26/01/2020. tại Ceyrat, France


Biểu diễn Múa Lân

2018-10-20

Tập huấn ngày 20 và 21 tháng 10, 2018 tại Saint-Étienne, Pháp