Chuyến viếng thăm của Lão Sư và tập huấn ở Việt Nam ngày 9 đến 15 tháng 11, 2018

posted in: Tập huấn, Du hành | 0

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam lần này, Lão Sư đã đến thăm 2 câu lạc bộ ở Hồ Chí Minh và Đà Lạt. Các võ sinh ở Việt Nam có cơ hội thỉnh giáo Lão Sư trong hai khoá tập huấn diễn ra vào cuối tuần ngày 10 and 11 tháng 11.

Lần này, Lão Sư nhấn mạnh vào nền tảng kỹ thuật của môn phái và về cơ sở thực hành trong quá trình tập luyện của năm nay và củng cố kỹ năng giảng dạy trong tương lai của giáo viên đứng lớp.

Sau khoá tập huấn 2 ngày, Lão Sư viếng thăm quê của Thân Phụ và cũng là Lão Sư của người ở gần thành phố Hà Nội, theo như truyền thống thường niên.