Tuần lễ tập huấn Hè 2018

posted in: Tập huấn | 0

Năm nay theo truyền thống của trường, tuần lễ tập huấn Hè đã diễn ra từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2018 tại Naucelle, Pháp. Dưới sự hướng dẫn của Lão Sư Dân Việt và … Continued