Lão Sư Dân Việt được CSDGE công nhận là Cửu Đẳng

posted in: Tin tức | 0

Trang web của “Vùng Liên Phân Bộ Auvergne về Karate và các môn phái liên kết” vừa đăng một bài viết để thông báo tin này. Sự công nhận này đánh dấu một cột mốc quan trọng của môn phái Thanh Long nói chung và của võ đường Thanh Long Trường Sơn Phái nói riêng.

Dưới đây là bài viết:

 

“Cửu Đẳng ở Vùng Liên Phân Bộ Auvergne” 

Gérard Nguyễn, chuyên gia liên bang, vừa được CSDGE công nhận lên Cửu Đẳng Việt Võ Đạo.

Sự đề cử này là kết quả của cuộc họp vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, của “Ủy ban Chuyên trách về Cấp và Đẳng”(CSDGE). Quả thật, Lão Sư kiêm người sáng lập môn phái Thanh Long Trường Sơn, Nguyễn Dân Việt Gérard, vừa được thăng cấp lên Cửu Đẳng. Ông được cha và Sư Phụ Nguyễn Dân Phú – Thập Đẳng (mất năm 1999) đưa vào con đường võ thuật từ khi còn rất nhỏ (6 tuổi) và rất nhanh chóng, ông bắt đầu công việc nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu về những gì cha mình truyền đạt với sự chú trọng vào khía cạnh thực tập hơi thở, các năng lượng và thiền định. Giáo trình võ thuật của ông gắn liền với di sản của gia đình và nghề nghiệp của ông. Lão Sư Nguyễn Dân Việt Gérard là bác sĩ tâm thần kinh và châm cứu.

Trong việc luyện tập võ thuật, hai khía cạnh “Võ và Khí” là không thể tách rời. Lão Sư Nguyễn Dân Việt Gérard đã phát triển bộ môn “Khí Đạo”, thuộc trường phái Nội Gia để cho môn này trở nên dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người.

 

Nguồn: http://sites.ffkarate.fr/auvergne/actualites/9eme-dang-de-gerard-nguyen/